Naše služby

Kdy navštívit logopedii ?

Rodiče, dospělí a někdy i odborníci si kladou otázku, kdy je již vhodný čas zahájit logopedickou terapii.

 • Ve věku 3 let dítě ještě nemluví, mluví málo nebo mu není rozumět.

 • Dítě mluví nepřiměřeně rychle nebo koktá.

 • Po 4. roce věku dítě ještě nemluví gramaticky správně, např. špatně skloňuje, vynechává zvratná zájmena apod.

 • Po 4. roce věku neužívá měkké hlásky Ď, Ť, Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L nebo si “šlape na jazyk”.

 • V 5 letech dítě ještě správně neovládá sykavky nebo R, Ř.

 • Pokud dítěti při artikulaci brání podjazyková uzdička.

 • Pokud má dítě jiné obtíže jako: sluchovou vadu, vývojovou vadu, rozštěp apod.

 • Jste po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu hlavy, přicházíte z iktového centra.

 • Pokud trpíte neurodegenerativním onemocněním CNS.

 • Pokud máte potíže s polykáním.

 • Trpíte demyelinizačním onemocněním roztroušenou sklerózou

 • Pokud máte přetrvávající obtíže ve výslovnosti a chcete je upravit.

 • Pokud potřebujete vyšetření pro studium na SŠ či VŠ.

logopedie-pro-děti
logopedie-pro-děti

Naše služby

Kdy navštívit logopedii ?

Rodiče, dospělí a někdy i odborníci si kladou otázku, kdy je již vhodný čas zahájit logopedickou terapii.

 • Ve věku 3 let dítě ještě nemluví, mluví málo nebo mu není rozumět.

 • Dítě mluví nepřiměřeně rychle nebo koktá.

 • Po 4. roce věku dítě ještě nemluví gramaticky správně, např. špatně skloňuje, vynechává zvratná zájmena apod.

 • Po 4. roce věku neužívá měkké hlásky Ď, Ť, Ň či jednodušší hlásky jako V, F, K, G, CH, H, J, L nebo si “šlape na jazyk”.

 • V 5 letech dítě ještě správně neovládá sykavky nebo R, Ř.

 • Pokud dítěti při artikulaci brání podjazyková uzdička.

 • Pokud má dítě jiné obtíže jako: sluchovou vadu, vývojovou vadu, rozštěp apod.

 • Jste po cévní mozkové příhodě nebo po úrazu hlavy, přicházíte z iktového centra.

 • Pokud trpíte neurodegenerativním onemocněním CNS.

 • Pokud máte potíže s polykáním.

 • Trpíte demyelinizačním onemocněním roztroušenou sklerózou

 • Pokud máte přetrvávající obtíže ve výslovnosti a chcete je upravit.

 • Pokud potřebujete vyšetření pro studium na SŠ či VŠ.

Naše služby

Diagnozy

Ambulance klinické logopedie – práce s širokým spektrem pacientů, práce s dospělými i dětskými klienty


 • Neurogenní poruchy komunikace.

 • Poruchy motorických řečových mechanismů (dysartrie, řečová dyspraxie)

 • Poruchy individuálního jazykového systému (afázie)

 • Poruchy kognitivně-komunikačních funkcí (Alzheimerova demence, vaskulární demence.

 • Parkinsonova choroba, kognitivně-komunikační poruchy po traumatické lézi CNS)

 • Poruchy primárních funkcí orofaciálního traktu (dysfagie a orální dyspraxie)
 •  
 • Další časté obtíže:
 •  
 • Poruchy plynulosti řeči (koktavost, breptavost)

 • Narušená komunikační schopnost v důsledku hlasové poruchy.

 • Přetrvávající artikulační poruchy.
 • Komunikace u poruch sluchu a zraku.

 • Vývojové poruchy řeči, jazyka a komunikace.
 • Vývojová porucha jazyka (dysfázie)

 • Vývojová pragmatická komunikační porucha.

 • Vývojová porucha zvukových prvků řeči (dyslálie a verbální dyspraxie)

 • Vývojová porucha plynulosti (koktavost, breptavost)

 • Opožděný vývoj řeči.

 • Huhňavost.

 • Narušená komunikační schopnost v důsledku hlasové poruchy.

 • Mutismus.

 • Poruchy řeči u DMO.

 • Poruchy řeči při mentální retardaci.

 • Poruchy řeči při autismu.

 • Myofunkční poruchy.

 • Komunikace u poruch sluchu a zraku.

 • Dýchání a dechová technika

 • Zesílení hlasu v rezonanci

 • Zdokonalení artikulace pro účely daného hlasového profesionála

Logopedie-Praha-dospělí

Kontaktní Formulář

  Ordinační doba

  • Pondělí9:30 – 18:30
  • Úterý7:00 – 15:30
  • Středa7:00 – 15:30
  • Čtvrtek7:00 – 14:30
  • Pátek7:00 – 13:30
  • Sobota/Nědele