photo_2022-12-04 22.28.11

Odborný garant a klinický logoped

PhDr. Veronika Andrýsková

 • Specializovaná způsobilost v oboru klinická logopedie – Ministerstvo zdravotnictví.
 • Diplom celoživotního vzdělávání – Asociace klinických logopedů.
 • Zvláštní kvalifikace pro úhradu výkonů K3 – Asociace klinických logopedů.

 • Afaziologie A, B

 • Agresivita - příčiny a zvládaní

 • Balbuties

 • Dysartrie u dětí s DMO

 • Dyslalie

 • Edukace a reedukace hlasu

 • Elektivní mutismus

 • Hlas

 • Klinická neurologie pro klinické logopedy

 • Myofunkční terapie

 • Neodkladná první pomoc Neurogenní poruchy

 • Komunikace u dospělých

 • Palatolalie

 • Poruchy autistického spektra

 • Poruchy komunikace ve vyšším

 • Věku, demence

 • Poruchy polykání, diag. a léčba

 • Rodiče v terapii a kompetence klinického logopeda

 • Sluchově postižené dítě

 • Vady a poruchy sluchu

 • Vyšetřovací testy v klin. logopedii

 • Vývojová dysfázie
 • Základy zdravotnické legislativy

 • Získané dysartrie

 • Ambulance klinické logopedie – práce s širokým spektrem pacientů, práce s dospělými i dětskými klienty.

 • Neurologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

 • Praxe rekondiční pobyt pro afatiky.

 • Logopedicko-arteterapeutický program LOGOART a dvě případové studie: vliv psychiky na řeč a řeči na psychiku. AT 38-39/2015, s. 13-23

 • Využití kresby u pacientů s výrazným narušením expresivní složky řeči, AT 40/2016, s 98-103

 • Domov seniorů Štrasburk.

 • Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Aš

 • Diakonie ČCE.

photo_2022-12-04 22.28.11
FB_IMG_1705949096639

Logoped ve zdravotnictví

Mgr. Martina Částková

 • Magisterský titul z oboru Logopedie

 • Akreditační a kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví

 • Hlasový kurz

 • Klub Afasie, z. s.

 • Rekondiční pobyt pro osoby po CMP od Rehabilitace a rekondice poruch po poškození mozku, z. s.

 • Soukromá klinika LOGO s. r. o.